招商服务

ror体育计划大茶药(大茶药的作用)

2023/11/16 admin

大茶药的别名(大茶药)

您好,我就为大家解答关于大茶药的别名,大茶药相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、本植物在我国历代本草中均列为毒品,...

您好,我就为大家解答关于大茶药的别名,大茶药相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、本植物在我国历代本草中均列为毒品,剧毒,并可迅速致死。

2、一般不作药用,但有些地区仍用来治疗风湿痹痛等难症,在远低于毒性剂量下有显著的止痛作用,经泡制加工后内服治结核、偏瘫,外用消肿止痛,有的还是常用兽药,因毒性甚大,泡制不当易引起人和家畜中毒,最近国外报道了它的抗肿瘤活性.所以这东西可不能乱用,它还有个名字叫断肠草。

大茶药(大茶药的作用)

大茶药可以治什么病?

大茶药根 胡蔓藤 Gelsemium elegans Benth,马钱科胡蔓藤属植物

别名:橄榄姑、烂肠草、大茶药、大王根、大叶、胡满姑、甘晚树、钩吻、大炮叶、黄猛菜、断肠草、软枝橄榄姑

【异名】胡满蔃《岭南采药录》,大茶根《广西药植物图志》,断肠草根、猪人参《广西中药志》

【来源】为马钱科植物胡蔓藤的根

【药性】味苦、辛,性温,大毒

【功能与主治】解毒消肿,止痛,接骨

主治疔疮肿毒,流注,跌打损伤,骨折

南方青草药全书记:治各种癌症(如食管癌、肝癌、胃癌、淋巴肉瘤、神经纤维瘤、骨肉瘤、皮肤癌等

敬告用者须十分谨慎: 用法:此药剧毒,渗透力很强,内服只注射钩吻总生物硷须十分谨慎,内服4-10快叶子足使成人致死,轻度中毒眩晕、重者口吐白沫,瞳孔散大,心脏及呼吸衰竭而归西死亡

抢救:可用猪油灌服、也可灌服花生油、鸡蛋清、鹅血、鸭血、鲜山羊血、或洗胃、人工呼吸、死人很快还会断肠而死,边救边速运送医院抢救最为上策

发散肿瘤癌症多作外用,亦要十分谨慎不能入口和食物沾连

【用法用量】外用:适量,浸酒擦;或煎汤熏洗;或捣敷

我们这里有白花大茶药和黄花大茶药,但是白花大茶药是无毒的,我们这里的人经常用它泡水喝。

实际所谓的白花大茶药是民间叫法,它的网名是雷公藤

大茶药的考证

1.《吴普本草》:秦大茶药,生南越山或益州。叶如葛,赤茎,大如箭,方根黄色。或生会稽东冶。正月采。

2.《南方草木状》:冶葛,毒草也,蔓生,叶如罗勒,光而厚,一名胡蔓草。

3.《雷公炮炙论》:大茶药治恶毒疮效。其地精杀人。采得后捣绞自然汁入膏中用,勿误饵之。

4.《别录》:大茶药,折之青烟出者,名固活,甚热,不入汤。生傅高山谷及会稽东野。

5.陶弘景:五符中亦云大茶药是野葛,言其入口则钩人喉吻。或言吻作挽字,牵挽人肠而绝之。核事而言,乃是两物。野葛是根,状如牡丹,所生处亦有毒,飞鸟不得集之,今人用合膏服之无嫌。大茶药别是一草,叶似黄精而茎紫,当心抽花黄色,初生既极类黄精,故以为杀生之对也。或云大茶药是毛茛,此本及后说参错不同,未详云何。

6.《唐本草》:野葛生桂州以南,村墟闾巷间皆有,彼人通名大茶药。亦渭苗名大茶药,根名野葛。蔓生,人或误食其叶者,皆致死,而羊食其苗大肥,物有相伏如此,若巴豆,鼠食则肥也。陶云飞鸟不得集之,妄矣。其野葛以时新采者,皮白骨黄,宿根似地骨,嫩根如汉防己,皮节断者良,正与白花藤根相类,不深别者,颇亦惑之。其新取者折之无尘气,经年已后,则有尘气,根骨似枸杞,有细孔者,人折之,则尘气从孔中出,今折枸杞根亦然。《经》言折之青烟起者名固活,为良,此亦不达之言也。且黄精直生如龙胆、泽漆,两叶或四五叶相对。钧吻蔓生,叶如柿叶。《博物志》云,大茶药叶似凫葵,并非黄精之类。毛茛是有毛石龙芮,何干大茶药。

7.《本草纲目拾遗》:野葛,人食其叶,饮冷水即死,冷水发其毒也。南人先食蕹菜,后食野葛,二物相伏,自然无苦。取汁滴野葛苗,当时菸死,其相杀如此。

8.《岭表录异》:野葛,毒草也,俗呼为胡蔓草,误食之则用山羊血解之。 9.《梦溪笔谈》:大茶药,《本草》一名野葛。主疗甚多,注释者多端,或云可入药用,或云有大毒,食之杀人。予尝到闽中,土人以野葛自杀或误食者,但半叶许入口即死。以流水服之,毒尤速,往往投杯已卒矣。予尝令人完取一株观之,其草蔓生,如葛;其藤色赤,节粗,似鹤膝;叶圆有尖,如杏叶,而尖厚似柿叶,三叶为一枝,如绿豆之类,叶生节间,皆相对;花黄细,戢戢然一如茴香花,生于节叶之间。《酉阳杂俎》言花似栀子稍大,谬说也。根皮亦赤,闽人呼为吻莽,亦谓之野葛,岭南人谓之胡蔓,俗谓断肠草。此草人间至毒之物,不入药用,恐《本草》所出,别是一物,非此大茶药也。

10.《纲目》:大茶药,虽名野葛,非葛根之野者也。或作冶葛。王充《论衡》云,冶,地名也,在东南,其说甚通。广人谓之胡蔓草,亦曰断肠草。入人畜腹内,即粘肠上,半日则黑烂,又名烂肠草。滇人谓之火把花,因其花红,而性热如火也。岳州谓之黄藤。按《岭南卫生方》云,胡蔓草叶如茶,其花黄而小,一叶入口,百窍溃血,人无复生也。时珍又访之南人云,大茶药即胡蔓草,今人谓之断肠草是也。蔓生叶圆而光。春夏嫩苗毒甚,秋冬枯老稍缓,五、六月开花似柳花、数十朵作穗。生岭南者花黄,生滇南者花红。

11.《植物名实图考》:自古言大茶药、黄精相似,无有指为断肠草者。《神农本草经》一名冶葛。冶葛,后人以为断肠草。毒草断肠,品非一种。《南方草木状》冶葛一名胡蔓草,不言即大茶药。自苏恭始以苗为大茶药,根为野葛,深斥陶说之非,谓其叶如柿,如凫葵,则即今岭南之大叶断肠草矣。沈存中《药议》,亦以大茶药为即断肠草,然又云断肠草人间至毒之物,不入药用,恐《本草》所出,别是一物,非此大茶药。则存中未敢以大茶药、黄精相似之说,确然断为误也。《本草纲目》胪引断肠草以实大茶药,大抵皆集众说,非惟末见大茶药,盖亦未见断肠,凭臆订讹,遂以草之至毒者,惟岭南胡蔓一物矣。考《吴普本草》,大茶药或出益州。碧鸡、金马,开元后已沦南诏,苏恭诸人不识益州之大茶药固宜,医家于毒草不曾试用,展转致舛,亦无足怪。余至滇,遣人入山采药,得似黄精、玉竹者二草,其标识则曰大茶药、汉大茶药。大茶药叶如竹,与黄精同而矮小,叶生一面,花、实生一面,弃掷皆活,殆即雷斅所谓地精,俗云偏精,其偏者不止叶不相当而已。汉大茶药似玉竹,叶如柳、如龙胆草,而叶端皆反钩,四面层层舒叶开花,花有黄白者,亦有红者,盖陶说所谓当心开花,而雷说所谓毛钩也。乃召土医而询之,云黄精、钧吻,山中皆产,采者须辨别之,其叶钩者有大毒。然则钩之得名,非以其叶如钩邪?偏精有毒稍轻,形偏,则性亦偏矣。大茶药,《神农本草经》下品,相承以为即冶葛,今之断肠草也。询之闽、广人,云有大小二种,大者如夜来香叶,蔓生植立;小叶者如马兰,性尤烈。李时珍所谓黄藤,乃莽草根也。又云:滇人谓之火把花。盖即《黔书》所云花赤如桑椹者。同为恶草,非止一种。

大茶药有什么作用?

即俗称的断肠草,是葫蔓藤科植物葫蔓藤,一年生的藤本植物。其主要的毒性物质是葫蔓藤碱。

据记载,吃下后肠子会变黑粘连,人会腹痛不止而死。一般的解毒方法是洗胃,服碳灰,再用碱水和催吐剂,洗胃后用绿豆、金银花和甘草急煎后服用可解毒。

大茶药的作用

大茶药能攻毒拔毒,散瘀止痛,杀虫止痒。外用治皮肤湿疹,体癣,脚癣,跌打损伤,骨折,痔疮,疔疮,麻风。还可杀蛆虫、孑孓。

毒性:

1、大茶药全株有剧毒,根、嫩叶尤毒。该植物在中国历代本草中均列为毒品,剧毒,并可迅速致死。一般不作药用,但有些地区仍用来治疗风湿痹痛等难症。

2、大茶药鲜根初闻似乎有芳香之味,继之则有令人昏迷之感,再闻则有非退避片刻不可之惧。钩吻花粉亦有剧毒,人食用含有花粉的蜂蜜亦可发生严重中毒症状,甚至死亡。

症状:

1、误服断肠草后,患者会有腹痛、抽筋、眩晕、言语含糊不清、呼吸衰竭、昏迷等症状。

2、断肠草可能会导致肠子粘连,腹痛不止,至于断肠草断肠的说法毕竟只是传说。

解毒方法:

一般情况下,误服钩吻后,10分钟内就会表现有恶心、呕吐的症状,半个小时后就开始出现腹痛,抽筋、眩晕、言语含糊不清、呼吸衰竭、昏迷等症状。一旦发现类似情况,就应及时就诊,如果时间紧迫,可以先给误服钩吻者灌一些鹅血、鸭血、羊血,这在临床上已经证明有一定的疗效。目前对于钩吻中毒的治疗还没有什么特效疗法,只有一些常规的洗胃、导泻、利尿、活性炭吸附毒物等方法。

中国民间解毒方法用新鲜羊血趁热灌服疗效甚佳,已得到临床验证。不少农村用以杀灭害虫。猪、羊食其叶不但无毒,而且还有令其毛泽光润、增肥和防瘟之效。《本草纲目》曾谓:“断肠草”人误食其叶者致死,而羊食其则大肥,但羊血中是否含对抗或中和钩吻毒的化学物质尚需进一步研究。

大茶药—还有一说是雷藤(《中药大辞典》)绿豆、金银花和甘草实际上是万用解毒药,同样的还有荔枝蒂、生豆浆等。

大茶药的毒性

全株有剧毒,根、嫩叶尤毒。本植物在我国历代本草中均列为毒品,剧毒,并可迅速致死。一般不作药用,但有些地区仍用来治疗风湿痹痛等难症。极少量叶混入蔬菜而误食或药用过量以及服毒自杀等情况往往造成死亡t3—o。内服大茶药茎叶10g(2—12叶)或根2—8g或嫩芽10—38个即能引起中毒。偶有用根3克或嫩芽7个煎水内服或咽下而死亡者。还有报道食人其茎、叶的液汁约30滴,在1小时内发生死亡。

大茶药(大茶药的作用)

据采掘过大茶药根的人介绍:鲜根初闻似乎有芳香之味,继之则有令人昏迷之感,再闻则有非退避片刻不可之惧。云南某一中毒事例中,有4人分别服用茎1—38后出现睁不开眼,视物模糊,全身无力而沉睡2—3日。大茶药花粉亦有剧毒,人食用含有花粉的蜂蜜亦可发生严重中毒症状,甚至死亡。大茶药对神经系统的作用很强,主要症状有眩晕、言语含糊、肌肉松弛无力、吞咽困难、呼吸肌麻痹、共济失调、昏迷,还可见复视、散瞳、眼睑下垂等,甚至出现沉睡。其次,消化系统症状:口腔、咽喉灼痛,恶心、呕吐、腹痛、腹泻或便秘、腹胀等。循环和呼吸系统症状:面红、早期心跳缓慢,呼呼快而深,继之心搏加快、呼吸慢而浅、不规则,渐至呼吸困难和麻痹,体温及血压下降、四肢冰冷、面色苍白、虚脱,最终呼吸麻痹而死亡。上述中毒症状出现的快慢程度与服入方法有关,但与服用剂量的关系不明显,根煎水服或食新鲜嫩芽,多数立即出现症状,在1—8小时内死亡。我国民间解毒方法用新鲜羊血趁热灌服疗效甚佳,已得到临床验证。不少农村用以杀灭害虫。猪、羊食其叶不但无毒,而且还有令其毛泽光润、增肥和防瘟之效。《本草纲目》曾谓:“断肠草”人误食其叶者致死,而羊食其则大肥,但羊血中是否含对抗或中和钩吻毒的化学物质尚需进,步研究。据说神农氏遍尝百草时,就是品到了断肠草而被毒死.